Členovia

  • Autor: AkSen o.z.

Členstvo

Ilustračný obrázok
Členstvo v AkSen je bezplatné.
Bude však pre Vás zdrojom mnohých výhod!
  • Ako sa stať  členom? Zaregistrujte sa
  • Každému členovi je po potvrdení registrácie pridelené členské číslo a bude mu zaslaná karta člena

Výhody pre členov:

Výhody pre členov AkSen môžeme rozdeliť na materiálne, nemateriálne a charitatívneho charakteru.

Materiálne výhody - v prvom rade výhodné ceny a zľavy, ktoré sa pre členov AkSen snažíme získať u firiem, inštitúcii, štátnych i ďalších organizácií. Môžu to byť taktiež praktické darčeky pre členov.

Nemateriálne výhody - personalizované poradenské služby nášho expertízneho centra v oblasti financií, práva, psychológie, zdravia a životného štýlu, cestovania, vzdelávania, práce s PC a internetom či realít. Taktiež možnosť zúčastniť sa na projektoch pripravovaných našim združením, pomoc pri hľadaní si práce cez Trh práce seniorov, či pri hľadaní si partnera, spoločníka i kamarátky cez Zoznamku. V časti Výmenné služby, či zoznam Poskytovaných služieb pre seniorov máte možnosť ponúknuť alebo získať pre Vás potrebnú hoc aj jednorazovú pomoc alebo službu. Detaily sú uvedené v jednotlivých častiach našej web stránky.

Charitatívne výhody majú za cieľ pomôcť seniorom v núdzi. Tento cieľ je už čiastočne obsiahnutý v službách expertízneho centra, bude však aplikovaný i na konkrétne prípady cez jednotlivé individuálne projekty AkSen. Sme otvorení  impulzom a nápadom aj z Vašej strany. 

Aktuálny zoznam materiálnych výhod a ich presný popis sa vždy nachádza v tejto sekcii stránky. Niektoré sú celoslovenské, niektoré regionálne, podľa toho, kde sa partnerské organizácie nachádzajú. Sú však použiteľné pre  všetkých členov AkSen, bez ohľadu na región. Región a sektor vždy figuruje v charakteristikách výhod, pre vašu rýchlejšiu orientáciu.

Ako podmienka na využitie výhod je Vaše  meno, členské číslo AkSen, členský preukaz AkSen, ktorú od nás dostanete poštou a preukaz totožnosti.

Ak máte nápad na zaujímavé zľavy, alebo ak sa vám podarí získať vo Vašom regióne ďalšie výhody pre našich členov, neváhajte nás kontaktovať. Zastrešíme finálnu diskusiu, odsúhlasíme partnerskú organizáciu a s radosťou pridáme ďalšiu zaujímavú výhodu pre členov do zoznamu.

Detailny popis výhod pre členov AkSen o.z. nájdete tu: