Vzdelávanie

  • Autor: AkSen o.z.

Výročná členská schôdza v Piešťanoch

v stredu 17.1.2018 o 15.00 hod Vás pozývame na členskú schôdzu AkSen do MsKS na ul .A. Dubčeka

Program:

1.Divadené predstavenie Moje Lásky v podaní Alžbetínske naivné divadlo.

Účinkujú: Vlasta Blinová Otília Jablonovská Ľubomír Šatan

2.Vyhodnotenie roku 2017

3.Plán pre rok 2018