Poďakovanie seniorom

  • Autor: AkSen o.z.

Jeseň života je zvláštne obdobie.

Ilustračný obrázok

Všetko je zrazu inak. Zo stromov padá lístie, rýchlo sa stmieva, zobúdzame sa často s melanchóliou v duši. Deti ako to lístie odišli z domu, majú vlastný život. Priatelia sú kdesi preč.  Z hlučného sveta ostali len nočné búrky, z ktorých sa prebúdzame do chvíľ samoty.... Asi takto to cíti veľa ľudí vo vyššom veku, mnoho seniorov, ktorí sú už či z dôvodu dôchodku alebo iného doma, bez práce, bez činnosti. Radostí i peňazí je pomenej, zato starostí a platieb viac. Tí, ktorí sú mobilní, majú väčšiu šancu prežiť krásnu jeseň života. Stačí prekonať bariéru hanblivosti a vyjsť von,  do ulíc, medzi ľudí. Zastaviť sa pri fontáne, navštíviť galériu, či zájsť do niektorého z klubov, kde sa stretávajú seniori. Možností je viac, stačí si vybrať tú pre seba najlepšiu. Staroba je obdobím života, v ktorom by však mal pokračovať rozvoj ľudskej osobnosti. Aj ľudia vyššieho veku sú samostatní a zachovávajú si dobrú psychickú kondíciu až do posledných dní.

K tomu obdobiu života sa nie raz pridávajú aj choroby, bolesti tela i duše. Závislosť na starostlivosti inej osoby prichádza z dôvodu onemocnení, straty mobility.  Sú starší ľudia, ktorí už potrebujú cudziu pomoc, aby im pripravila jedlo, aby pomohla v domácnosti, alebo už aj v osobnej hygiene. Aj oni majú právo na život, na lásku. Aj oni dali kus zo seba iným. Možno ten, koho milovali, už nežije, možno nemali deti. Ak nemajú deti, nemajú ani vnúčatá. Nemá im kto vrátiť lásku, ktorú roky rozdávali.

Mesiac október je mesiac úcty k starším. Každý z nás mal 31 dní na to, aby vyjadril svoju úctu k šedinám. Aby vrátil kúsok lásky svojim rodičom, aby potešil pekným slovom starú mamu, dedka.

Obzrite sa okolo seba, či vo vedľajšom byte nežije starý opustený človek, alebo či nestretávate staršieho človeka, ktorý sklonený pod ťarchou prežitého života si nosí svoju nákupnú tašku. Zastavte sa, venujte vľúdne slovo tomuto človeku a s dobrým pocitom kráčajte ďalej. Je nová doba, vymýšľajú sa rôzne netradičné dni, ako aj Deň objatia. Prečo ho nemôžeme mať každý deň?  Dotyk ruky, objatie, stačí tak málo. Venujte kúsok svojho času niekomu vo svojom okolí, niekomu, kto to potrebuje.

„Láska je strašne bohatá, láska tá všetko sľúbi a ten čo ľúbil sklamal sa a ten čo sklamal ľúbi.“ - tieto úžasné slová, ktoré napísal básnik Miroslav Válek v básni Jesenná láska, sa mi už kedysi dávno hlboko vryli do srdca. Vtedy som milovala dievčenskou láskou. Dnes viem, že láska má oveľa viac podôb.  Každý z nás by mal poznať tento cit. Je to najväčšia hodnota v živote. Prišla jeseň a s ňou akoby vyúčtovanie, aký bol rok, aký sme boli. Zastavte sa na chvíľu a porozmýšľajte.

Jarmila Staneková


Komentáre

julietta

Krásne si opísala jeseň života seniora Jarmilka .Je to tak .Pre nás vľúdne slovo ,pohľadenie či úsmev ,má cenu zlata .Sme aký sme a preto stretávanie sa v rôznych kluboch nám dodáva silu prekonávať ťažkosti seniorského veku .Dáva pocit istoty ,že sme si blízky a podporujeme sa .Pookrejeme aj pri naších deťoch,vnúčatách .Ale mladosť si žiada svoje priority a my im ten rozlet doprajeme .Tešíme sa z ich radosti a v neposlednej miere i s hrdosťou spomíname v kruhu seberovných o úspechoch naších detí ,vnúčat a u niektorých i batoliacich sa pravnúčat .Kocháme sa v ich radosti ,kráse i ctižiadosti a trápia nás ich neúspechy .V duchu si pripomenieme ,veď je to naše pokračovanie života .Semienko ktoré vzklíčilo z nás .Všetko sa zopakuje znova ,aj keď tu už mi nebudeme.