O AkSen-e - Aktuálne informácie

  • Autor: AkSen o.z.

ROK 2023

Vážení členovia AkSenu o.z.Piešťany

Dňa 8.marca 2023 bola Výročná členská schôdza,na ktorej sa zúčastnilo 145 čllenov.

Vyhodnotili sme činnosť za rok 2022.Do júna 2022 sme sídlili v Kursalone Piešťany a od sept.2022 máme sídlo v DC Svornosť Vážska ul 4.V novom priestore máme vyhradený čas v pondelok od 9.hod.do 17.hod.Momentálne máme upravený čas od 14.hod.,pretože dopoludnia je tu počítačový kurz.

Informácie o aktivitách Vám zasielame meilom a nájdete ich na informačnej tabuli pri Tržnici.

Akcie ktoré sú rozbehnuté: počítačový kurz pre seniorov,   1 dňový výlet do Budmeríc a Dolnej Krupej 23.marca2023,výlet do Banskej Bystrice 13.-16.júna 2023,poznávací zájazd do Prahy 12.-14.mája 2023,pobyt pri mori na Cypre 7.-14.sept.2023.

Aktívny je turistický krúžok-vedie Anna Slimáková,cvičenie na zdravý chrbát a SM systém vedie A.Aštáryová,členovia navštevujú 2.ročník Univerzity 3.veku,tento rok končia promociou.

Ďalej pre Vás pripravujeme:pobyt v Makarskej so Zuzkou Královou,

v Rajeckých Tepliciach,v Hrabove a v Bulharsku

O pobytoch sú informácie na inf.tabuli a na čísle 0907 153402.

Tešíme sa na vás vždy v pondelok v DC Svornosť Vážska 4.

Marta Staneková reg.ved.