Poskytované služby

  • Auteur: AkSen o.z.

Canisterapia pre seniorov

Ilustračný obrázok

Dobrovoľníci AkSen poskytujú služby canisterapie na požiadanie v centrách pre seniorov, prípadne na základne individuálnej požiadavky. 

Ak máte záujem dozvedieť sa viac napíšte nám na adresu: aksen@aksen.sk 

Pre postihnuté deti i starších ľudí je pes obrovským zdrojom pozitívnej energie,podnetom k pohybu a učiteľom komunikácie /v oblasti fyzioterapie a logopédie/ . Umožňuje im rozvíjať svoje schopnosti fyzické i duševné tým, že sa oňho starajú, vychovávajú ho, češú, kŕmia, hladia. Snaha pohladiť psíka, či dať mu odmenu, napomáha rozvoju jemnej motoriky, snaha ho osloviť, privolať, či dať mu povel, napomáha rozvoju komunikatívnosti. Pes je pre týchto ľudí spojovníkom s vonkajším svetom, bránou k ostatným ľuďom. Pes rozvíja i komunikačné schopnosti v komunitách starších ľudí, nehovoriac už o obrovskom podiele lásky, ktorú rozdávajú.

Pes je jednoznačne terapeut - liečiteľ. Má obrovský dar pomáhať.

Canisterapia pôsobí priaznivo pri liečení takých diagnóz, ako je autizmus, epilepsia, mentálna retardácia, telesné postihnutie, zrakové postihnutie, depresia, alzheimerova choroba a ďalšie poruchy či už v rovine komunikačnej, emocionálnej, sociálnej, v motorike alebo vo vôľových vlastnostiach človeka.

Jarmila Staneková