Termonukleárna syntéza

Ilustračný obrázok

V stredu 27.2.2019 o 16.30 h sa stretneme v AkSen Piešťan, kde pán Ing. Štefan Škulec, PhD. nám ozrejmí

Termonukleárnu syntézu ako energetický zdroj a budúcnosť energetiky:


Láska v krídlach 22.5. o 18 h