Sponzori

  • Author: AkSen o.z.

2% z daní pre AkSen

Ilustračný obrázok
Už od roka 2009 sa venujeme aktivizácii seniorov na Slovensku.
Naše heslo je: Aby nikto nebol sám. 
Ako nám môžete 2% poskytnúť?
Aktuálne Vyhlásenie pre zamestnanca si  môžete stiahnúť na konci článku tu.
 
Údaje do Vyhlásenia alebo Daňového priznania:
AkSen-aktívny senior o.z.
občianske združenie
IČO: 42 173 230
Adresa: Vážska 3576/18, 921 01 Pieštany
 
Oceňujete našu prácu? Sú alebo boli Vaši blízki medzi nami? Viete aké dobré skutky sme urobili pre seniorov na Slovensku? Chcete aby taká organizácia ako je AkSen ďalej pôsobila pre seniorov? 
Ak ste aspoň raz si odpovedali ÁNO, podporte čiastkou 2% z Vašich daní práve AkSen.
Potrebujeme Vás pre náš rozvoj a šírenie dobrých aktivít pre seniorov na Slovensku
Máme viac ako 2300 registrovaných členov a sledujú nás aj ďalší seniori.
 
V roku 2020 sme počas pandémie udržiavali konakt so seniormi, pomáhali im, podporovali.
Tvoríme kultúrne, vzdelávacie, spoločenské, dovolenkové, turistické, športové a mnohé ďalšie rôzne aktivity pre seniorov. Chceme udržať ich dobrú fyzickú kondiciu a sviežu myseľ. 
Nemáme stálych zamestnancov, našu činnosť vykonávame na dobrovoľníckej báze.
 
Na web stránke finančnej správy sú tlačivá pre všetky typy daňovníkov.
Ak ste zamestnanec, Potvrdenie vydané zamestnávateľom je podkladom a prílohou Vyhlásenia na 2%. Do Vyhlásenie napíšete údaje podľa Potvrdenia a obidva dokumenty odovzdáte alebo odošlete poštou daňovému úradu podľa Vášho miesta trvalého bydliska.
Ak ste živnostník alebo právnická osoba, stačí doplniť naše údaje do Vášho daňového priznania.
Budeme vďační, ak nám dáte vedieť, že ste nám 2% poslali. Budeme si tak môcť lepšie pripraviť plány na ďalšie obdobie. Nezabudnite vyznačiť krížikom že súhlasíte, aby obdarovaný bolo informovaný o Vašom dare.
 
Ak ste už svoje 2% niekomu dali, a napriek tomu by ste nám radi prispeli na našu činnosť svojim príspevkom, tu je číslo účtu AkSen na ktorý tak môžte urobiť.
Do poznámky prosím napíšte "dar" alebo "príspevok" a Vaše meno prosím. 
 
Prima banka, IBAN: SK51 5600 0000 0048 2515 0001
 
ĎAKUJEME VÁM.
 
V mene členov občianskeho združenia AkSen
 
Mgr. Jarmila Staneková, výkonná riaditeľka
 
Kontakt: 0948 113 933
 
Do you appreciate our work? Are or were your loved ones among us? Do you know what good deeds we did for seniors in Slovakia? Do you want an organization like AkSen to continue working for seniors?

If you answered YES at least once, support AkSen with 2% of your taxes.

We need you for our development and dissemination of good activities for seniors in Slovakia.

How can you give us 2%?

Write to us and we will send you the current form.

There are forms for all types of taxpayers on the financial administration website.

If you are an employee, the Certificate issued by the employer is the basis and annex to the Declaration for 2%. In the Declaration, write the data according to the Confirmation and submit both documents or send them by post to the tax office according to your place of permanent residence.

If you are a sole trader or a legal entity, just add our data to your tax return.

We would be grateful if you could let us know that you sent us 2%. This will allow us to better prepare plans for the next period.

THANK YOU.

On behalf of AkSen 

Jarmila Staneková

contact: 0948 113 933

AttachmentSize
vyhlasenie_2020__aksen_editovatelne.pdf149.41 KB
vyhlasenie_2020__aksen_tlac.pdf347.21 KB