Aktivity

  • Author: AkSen o.z.

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu

Vážení členovia AkSenu o.z.Piešťany,

pozývame Vás na výročnú členskú schôdzu,ktorá sa bude konať 20.febr.2020 o 15.hod.v priestoroch KC Apolin v Kursalone.

Program 1.Výročná správa o činnosti za rok 2019

                  /doplnenie,pripomienky/

                2. Plán aktivít na 1.polrok 2020

                    /doplnenie,návrhy/

                3. Rôzne

                4. Diskusia

Po čl.sch.priateľské posedenie pri malom občerstvení.

Od 14-15. hod.možnosť výmeny členských preukazov a zaplatenie členského na rok 2019 a  2020.

 Tešíme sa na Vás.

Tím AkSen o.z.

Marta Staneková