Existujú dve úrovne registrácie. Užívateľ je zaradený automaticky pri registrácii. 
1. Sympatizant AkSen (vek do 50 rokov)
- zúčastňuje sa na diskusiách 
- má právo využívať poradenské služby na web stránke www.aksen.sk, okrem služieb vyhradených pre členov
- je podporovateľom aktivít AkSen
- nemá oprávnenie na Zoznamku
- po dovŕšení 50 rokov sa automaticky stáva členom
 
2. Člen AkSen  (vek nad 50 rokov)
- Umožnuje zúčastňovať sa na diskusiách a využívať všetky poradenské služby na web stránke www.aksen.sk
- Umožnuje využívať v plnej miere výhody ponúkané pre členov AkSen v rôznych oblastiach (viď detail v sekcii "Výhody")
- Umožnuje využívať služby Zoznamky AkSen