Rodinná "bubnovačka"

Adresa organizácie:

AkSen

Kedy:

Streda, November 14, 2018 - 19:15 - Streda, December 19, 2018 - 20:00
každý nepárny týždeň

Kde:

AkSen
Sládkovičova 11
92101 Piešťany
Slovakia

Popis:

Rodinná bubnovačka.
Kurz bubnovania na djembe. Vedená hodina. Nástroje požičiavame.